[ZREALIZOWANE] Konferencja Białka 7-8 XII 2019 – brak wolnych miejsc!

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE I PODATKOWE TWOJEGO BIZNESU !

Szczegółowy Program Konferencji

 1. Podstawy prawa cywilnego w obrocie gospodarczym
  •Czynności prawne: oświadczenie woli i jego błędy; forma i rodzaje czynności prawnych
  •Przedawnienie roszczeń i jego konsekwencje. Terminy i sposoby liczenia, terminy przedawnienia.
  •Podstawy prawa zobowiązań: jak powstają zobowiązania; wierzytelność, dług i odpowiedzialność; skutki niewykonania zobowiązań
  •Złe długi w prawie podatkowym (PIT, CIT, VAT)
 2. Umowy w obrocie gospodarczym
  •Pojęcie i rodzaje umów oraz podstawowe elementy
  •Zasada swobody umów i jej ograniczenia
  •Zabezpieczenia umowne (kary umowne, hipoteka, zastawy, weksel i inne)
  •Przykładowe typy umów w obrocie gospodarczym – na co zwrócić uwagę, najczęstsze błędy (umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa cesji, dzierżawy)
  •Umowa w prawie pracy – istotne obszary
 3. Odpowiedzialność Członków Zarządu za działania Spółki i Programy Compliance
  •Rola Zarządu, podstawy powołania i odwołania
  •Podstawy odpowiedzialności:
  •cywilna, karna, odp. podmiotów zbiorowych (i inne..)
  •Bezskuteczność egzekucji wobec spółki a odpowiedzialność członków zarządu
  •Należyta staranność w prawie podatkowym (CIT, VAT, WN)
  •Compliance i możliwości ograniczania odpowiedzialności
 4. Podstawy prawa handlowego istotne dla przedsiębiorców
  •Podstawowe pojęcia – przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, firma
  •Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorców – osoby fizyczne, spółki handlowe osobowe, spółki handlowe kapitałowe
  •Podstawowe zasady tzw. ładu korporacyjnego: uchwały, pełnomocnictwa, obieg i zasady podpisywania umów i innych dokumentów
  •Obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg i innej dokumentacji finansowej – jak właściwe zorganizować finanse firmy ?
 5. Kontrole przedsiębiorców oraz nowy model współpracy z organami podatkowymi
  •Podstawowe rodzaje kontroli – kto może się „pojawić” w firmie i na jakich zasadach
  •Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w trakcie kontroli (w tym procedury na wypadek przeszukania)
  •Nowy model współpracy z organami podatkami – zarys monitoringu horyzontalnego
 6. Postępowania sądowo-administracyjne
  •Rodzaje postępowań (cywilne, administracyjne, pracownicze, gospodarcze, karne)
  •Wymogi pism procesowych – formalne i dobre praktyki Podsumowanie i dyskusja Zakończenie Konferencji

Brak wolnych miejsc!