[ZREALIZOWANE] Koncepcja programu rozwoju zawodowego pracowników – Warsztaty Zakopane 5 III 2020

Koncepcja programu rozwoju zawodowego pracowników

Szczegółowy Program Warsztatów

 1. Kultura firmy i jej wpływ na pracowników oraz kandydatów ? jak badać kulturę organizacji?
 2. Postrzeganie firmy na rynku pracy ? jakie czynniki odgrywają główną rolę?
 3. Mapa motywacji firmy
 4. Kultura dyscypliny
 5. Sposób rekrutacji – świadczy o kulturze firmy
 6. Wspieranie różnorodności ? dlaczego budować na różnicach?
 7. MBTI ? systemy oceny dopasowania ? właściwy człowiek na właściwym miejscu
 8. Zarządzanie talentami ? jak zatrzymać wartościowych pracowników
 9. Przywództwo XXI wieku
 10. Rozwój przywództwa ? lider ? autorytet
 11. Procesy personalne
 12. Deficyt lojalności? Czy zmiana potrzeb społecznych?
 13. Moja Firma organizacją ?uczącą się?
 14. Systemy compliance
 15. Co zadecyduje o sukcesie (lub o porażce!) liderów polskich firm w ciągu najbliższych lat?
 16. Z jakich narzędzi korzystać?

Podsumowanie i dyskusja
Zakończenie warsztatów