Finansowe

Audyt zagrożeń prawnych i podatkowych w firmie – wyzwania 2020 roku – brak wolnych miejsc!

07.12.2019
Białka Tatrzańska
9

Opis i cel szkolenia:

Kluczowe tematy konferencji
Bezpieczeństwo prawne – z perspektywy bezwzględnych elementów biznesu, dla ograniczenia ryzyk
•Członek zarządu wobec KORPORACJI, ładu korporacyjnego, wspólników i pozostałych członków zarządu, Zmiany KPC (od 7.11) dotyczące członków zarządu oraz wspólników spółek
•Regulacje i praktyki dotyczące różnych form prowadzenia biznesu – zalety, wady, ryzyka
•Monitoring horyzontalny – nowość w Ordynacji Podatkowej – Nowy model kontroli czy sposób współpracy z organami podatkowymi?
•Systemy compliance – zwiększająca się rola
•Zabezpieczenia oraz złe długi
•Umowy w obrocie gospodarczym
•Minimalizacja ryzyka w biznesie – główne obszary sukcesu
•Split payment i biała lista – wykorzystaj na własną korzyść

Korzyści ze szkolenia:

- otrzymujesz doradztwo ekspertów z interdyscyplinarną wiedzą i unikalnym zestawie kompetencji - podatki, finanse, prawo, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami biznesowymi oraz coaching i mentoring
- zwiększysz wiarygodność i jakość sprawozdania finansowego
- odkryjesz zasoby oraz podniesiesz poziom kluczowych kompetencji pracowników
- usprawnisz systemy kontroli sprawozdawczości i procesów wewnętrznych
- ograniczysz ryzyko
- zbudujesz wizerunek oraz wartość firmy
- zoptymalizujesz zobowiązania podatkowe oraz zachodzące procesy biznesowe
- otrzymasz bieżące informacje o zmianach w prawie handlowym, podatkowym, prawie pracy.
- zobaczysz więcej możliwości dla swojego biznesu oraz otrzymasz potrzebne wsparcie

Do kogo oferujemy ofertę?

Właściciele firm. Udziałowcy. Członkowie zarządów. Dyrektorzy Finansowi. Księgowi, Prawnicy.

Metodologia:

Seminarium

Program szkolenia:

Dzień pierwszy
1. Podstawy prawa cywilnego w obrocie gospodarczym
•Czynności prawne: oświadczenie woli i jego błędy; forma i rodzaje czynności prawnych
•Przedawnienie roszczeń i jego konsekwencje. Terminy i sposoby liczenia, terminy przedawnienia.
•Podstawy prawa zobowiązań: jak powstają zobowiązania; wierzytelność, dług i odpowiedzialność; skutki niewykonania zobowiązań
•Złe długi w prawie podatkowym (PIT, CIT, VAT)

2. Umowy w obrocie gospodarczym
•Pojęcie i rodzaje umów oraz podstawowe elementy
•Zasada swobody umów i jej ograniczenia
•Zabezpieczenia umowne (kary umowne, hipoteka, zastawy, weksel i inne)
•Przykładowe typy umów w obrocie gospodarczym – na co zwrócić uwagę, najczęstsze błędy (umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa cesji, dzierżawy)
•Umowa w prawie pracy – istotne obszary

3. Odpowiedzialność Członków Zarządu za działania Spółki i Programy Compliance
•Rola Zarządu, podstawy powołania i odwołania
•Podstawy odpowiedzialności:
•cywilna, karna, odp. podmiotów zbiorowych (i inne..)
•Bezskuteczność egzekucji wobec spółki a odpowiedzialność członków zarządu
•Należyta staranność w prawie podatkowym (CIT, VAT, WN)
•Compliance i możliwości ograniczania odpowiedzialności

Dzień drugi

4. Podstawy prawa handlowego istotne dla przedsiębiorców
•Podstawowe pojęcia – przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, firma
•Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorców – osoby fizyczne, spółki handlowe osobowe, spółki handlowe kapitałowe
•Podstawowe zasady tzw. ładu korporacyjnego: uchwały, pełnomocnictwa, obieg i zasady podpisywania umów i innych dokumentów
•Obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg i innej dokumentacji finansowej – jak właściwe zorganizować finanse firmy ?

5. Kontrole przedsiębiorców oraz nowy model współpracy z organami podatkowymi
•Podstawowe rodzaje kontroli – kto może się „pojawić” w firmie i na jakich zasadach
•Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w trakcie kontroli (w tym procedury na wypadek przeszukania)
•Nowy model współpracy z organami podatkami – zarys monitoringu horyzontalnego

6. Postępowania sądowo-administracyjne
•Rodzaje postępowań (cywilne, administracyjne, pracownicze, gospodarcze, karne)
•Wymogi pism procesowych – formalne i dobre praktyki

Mogą Cię jeszcze zainteresować szkolenia: