Coaching & Mentoring

Jeśli znasz swoje mocne strony, potrafisz znaleźć i zadbać o równowagę we wszystkim, co robisz, jeśli umiesz funkcjonować w nieustannie zmieniającym się otoczeniu elastycznie reagując na trudności ? wygrałeś!

statek 

 

A może czujesz niedosyt?

Wahasz się i oddalasz się od celu?

Za złe lub niepodjęte decyzję płacisz swoją karierą, życiem osobistym, czasem, zdrowiem?

Brak działania ogranicza Cię w ważnych życiowych osiągnięciach?Czujesz, że tracisz relacje, pieniądze i nie potrafisz znaleźć rozwiązań na wiele dręczących Cię wątpliwości?

Zadowala Cię wygodna przeciętność, czy chcesz osiągnąć poziom mistrzowski?
Skorzystaj z pomocy:

 • mentorów: biegłych rewidentów, doradców podatkowych
 • coachów: menadżerów z dużym stażem oraz profesjonalnych coachów.
0 Praca menedżera i specjalisty jest trudna, wymaga szeregu kompetencji, które sprawiają, że prowadzone działania przynoszą efekty.
Codzienne obowiązki wymagają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy rozmowach, przeżywania wielokrotnej odmowy, radzenia sobie ze zmianami, oraz podejmowania decyzji w sytuacji niepewności. Presja otoczenia sprzyja nagromadzeniu stresu i przeciążeniu oraz odbija się na życiu prywatnym i stanie zdrowia.
1 Koniecznym staje się nieustanne rozwijanie umiejętności i zdobywanie nowych kompetencji. Rozwój osobisty to już nie tylko moda, ale sposób na zdolność funkcjonowania w nieustannie zmieniającej się środowisku stawiającym wyzwania.
Praca z coachem, mentorem czy trenerem umożliwia wypracowanie nowego modelu aktywności zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.
Dzięki zainwestowaniu w siebie, równowaga pomiędzy pracą i domem, satysfakcja z podejmowanych decyzji i realizacja wyznaczanych celów mogą stać się czymś naturalnym i osiągalnym bez destrukcyjnych skutków.
2 Rozwój to niekończący się proces.
Praca nad sobą polega na identyfikacji swoich wartości, eliminowaniu osobistych ograniczeń,
stojących na drodze do osiągnięcia celów, a także uczeniu się nowych umiejętności, metod i
technik działania.
To także niekończący się proces, który pozwala na tworzenie przyszłości tak, aby ?niemożliwe? stawało się ?możliwe?. Skupienie się nad ?sposobami? a nie ?problemami?.
To także nauka zarządzania czasem, panowania nad emocjami i budowania relacji, dzięki czemu dużo łatwiej jest działać, podejmować decyzje i porozumiewać się z innymi ludźmi.
0 Coaching jest procesem indywidualnie dopasowanym do pracy coacha i klienta w osiągnięciu wyznaczonych przez klienta celów (lub także celów biznesowych organizacji zlecającej proces). Coach nie uczy, nie doradza, nie kieruje i nie wskazuje rozwiązań. Wspiera klienta w poszukiwaniu rozwiązań, wzmacnia motywacje, poczucie własnej wartości. Definicja coachingu podana przez International Coach Federation (ICF) ? największą ogólnoświatową organizację zrzeszającą coachów mówi, że coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z Klientami nad zagadnieniami związanymi z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem, relacjami interpersonalnymi i innymi.
1 Mentoring to dostosowana indywidualnie do potrzeb relacja miedzy mentorem, a uczestnikiem, z tym że mentor występuje tutaj w roli eksperta i profesjonalisty w danej dziedzinie. Celem mentoringu jest przekazanie uczestnikowi doświadczeń i wiedzy Mentora. Mentor pokazuje sposoby i narzędzia rozwiązywania problemów z jakimi uczestnik spotyka się na swej drodze zawodowej. Uczestnik słucha i stara się zrozumieć, zobaczyć to co Mentor chce przekazać ? swoją wiedzę i doświadczenie.

Czy któraś z metod jest skuteczniejsza? Każda z metod jest inna i nie można ich z sobą porównywać. Cele i idee są inne, zarówno coaching jak i mentoring mogą wiele wnieść w życie uczestnika ww. procesów, a dla danej organizacji biznesowej może zaprocentować to wzrostem zaangażowania pracowników i wzmocnieniem ich motywacji.
Zdarza się, że firmy wdrażają zarówno coaching jak i mentoring – zdarza się również, że poszczególne osoby w tym samym czasie uczestniczą i w procesie coachingowym jak i mentoringowym. Jeśli osoba potrafi skoncentrować się na pracy w dwóch procesach oraz jeśli potrafi z tego odpowiednio skorzystać, może tylko zyskać podwójnie.

  Coaching Mentoring
Cel osiągnięcię wyznaczonego celu szeroko pojęty rozwój
Przedmiot nabycie określonych umiejętności i
zwiększenie efektywności działania
przekonania, wartości,
cele życiowe, umiejętności
Czas maksymalnie do roku może trwać kilka lat
Ramy Spotkań ściśle określony czas i miejsce luźniejsze ramy ?
w miarę potrzeb uczestnika
Osoba
prowadząca
coach nie musi posiadać doświadczenia
i specjalistycznej wiedzy
w dziedzinie objętej coachingiem
mentor ma większe doświadczenie lub równe
szkolonej osoby, dzieli się swoją życiową
wiedzą oraz wypracowanymi narzędziami
Narzędzia
i metody
coach zadaje pytania, pozwalające dojść
samemu uczestnikowi do konstruktywnych
przemyśleń
mentor posiada wiedzę ekspercką,
którą odpowiednio przekazuje (zadawanie
pytań, podpowiedzi, naprowadzenia)
Korzyści osoba przechodząca coaching analizuje
swoje życie, wynajduje sama najlepsze
dla siebie rozwiązanie
osoba przechodząca mentoring dostaje
konkretne rozwiązania; doświadczenie
i wiedzę od osoby, posiadającej autorytet
Przekaz treści przekazywane przez
osobę coachowaną
treści przekazywane przez mentora
w odpowiedzi na potrzeby uczestnika
 • Nabędziesz umiejętność stawiania sobie konkretniejszych celów
 • Zoptymalizujesz swoje działania
 • Będziesz podejmował/podejmowała trafniejsze decyzje
 • W sposób pełniejszy wykorzystasz swoje naturalne umiejętności
 • Otrzymasz potrzebne wsparcie w procesie zmiany
 • Okryjesz swoje zasoby
 • Uwolnisz swoje siły
 • Zobaczysz więcej
 • Zmienisz perspektywę