Polityka Systemu Zarządzania Jakością

Polityka Systemu Zarządzania Jakością Akademia Praktyki – AUDITPLUS SOLUTIONS sp. z o.o.

Naszą misją jest: świadczenie usług, które w sposób realny pozytywnie zmieniają naszych klientów i ich biznesy.

Celem naszej firmy jest realizacja usług doradczych oraz szkoleniowych, a także obsługa klienta zgodnie z jego wymaganiami i oczekiwaniami, stosując najlepsze praktyki oraz korzystając z kompetencji zawodowych oraz wieloletniego doświadczenia, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i norm prawnych oraz innych zobowiązań.

Kluczowym celem jest oferowanie przez nas najwyższej jakości usług, budowanie zaufania naszych klientów poprzez stałe podnoszenie ich zadowolenia z naszej współpracy, dbanie o rozwój firmy a także wzrost umiejętności zawodowych  i satysfakcji naszych pracowników.

Poprzez wykwalifikowaną kadrę oraz regularne szkolenia pracowników możemy przekazać naszym Klientom najnowszą wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Oferujemy usługi doradcze i przeprowadzamy szkolenia dostosowane do wymagań stawianych przez Klientów, potwierdzając nasze kompetencje stosownymi certyfikatami i akredytacjami. Dążymy do utrzymywania jak najwyższej jakości naszych usług a przy tym oferujemy możliwe niskie ceny poprzez szkolenia i doradztwo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Spółka AUDITPLUS SOLUTIONS, ul. Myśliwska 57/5E, 30-718 Kraków poprzez wdrożony system zarządzania jakością (zgodny z normą ISO 9001:2015-10) w zakresie: 69.20.Z działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, realizuje niniejszą politykę systemu zarządzania. Poprzez przyjęte zasady systemu:

określamy indywidualne wymagania klientów, przygotowujemy oferty dedykowane na podstawie przeprowadzonych badań potrzeb klienta, udzielamy pomocy w wyborze najlepszych dla nich rozwiązań a także rzetelnie i sumiennie realizujemy zlecone nam zadania;
badamy zadowolenie naszych klientów oraz wdrażamy ulepszenia, które pozwalają podnosić poziom ich zadowolenia;
zachowujemy pełną poufność danych, które zostały wymienione w całym procesie około-usługowym, a także po zakończeniu współpracy;
powiększamy zakres oferowanych usług, wdrażamy nowe oferty szkoleniowe oraz wspieramy naszych klientów w działalności;
współpracujemy wyłącznie z wiarygodnymi oraz sprawdzonymi ekspertami, tworząc z nimi relacje partnerskie;
ciągle doskonalimy umiejętności oraz poszerzamy wiedzę naszych pracowników a także kształtujemy ich świadomość odpowiedzialności za oferowane przez nas usługi;
stale ulepszamy skuteczność naszego systemu zarządzania jakością i działania naszej firmy.

Założenia ww. Polityki stanowią nasze zobowiązanie wobec Klientów oraz są znane i przestrzegane przez Kierownictwo i wszystkich pracowników Akademii Praktyki – AUDITPLUS SOLUTIONS sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Monika Iwaniec
AUDITPLUS SOLUTIONS sp. z o.o.

Kraków, 1 czerwca 2020 r.