Polityka Systemu Zarządzania Jakością

Polityka Systemu Zarządzania Jakością Akademia Praktyki – AUDITPLUS SOLUTIONS sp. z o.o.

Misją naszej spółki jest świadczenie usług wysokiej jakości, ukierunkowanych na realne, pozytywne zmiany zarówno klientów jak i ich biznesów.

Skupiamy się na wiedzy oraz narzędziach, które w PRAKTYCZNY SPOSÓB wspierają naszych klientów, realnie wpływając na zmianę ich biznesów.

Nasza firma zajmuje się realizacją usług księgowych, kadrowych, doradczych (w tym audytu, doradztwa podatkowego) oraz szkoleniowych, obsługą klienta zgodnie z jego wymaganiami i oczekiwaniami, stosując najlepsze praktyki oraz korzystając z kompetencji zawodowych, wieloletniego doświadczenia, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i norm prawnych oraz innych zobowiązań.

Kluczowymi celami są:

– zwiększanie zadowolenia klientów z naszych usług,

– poszerzanie oferty świadczonych usług,

– ciągłe doskonalenie pracowników,

– wzrost wartości firmy

Poprzez wykwalifikowaną kadrę oraz regularne szkolenia pracowników możemy przekazać naszym Klientom najnowszą wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Oferujemy usługi księgowe, doradcze i przeprowadzamy szkolenia dostosowane do wymagań stawianych przez Klientów, potwierdzając nasze kompetencje stosownymi certyfikatami i akredytacjami. Dążymy do utrzymywania jak najwyższej jakości naszych usług a przy tym oferujemy konkurencyjne ceny poprzez szkolenia i doradztwo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Spółka AUDITPLUS SOLUTIONS sp. z o.o., ul. Myśliwska 57/5E, 30-718 Kraków zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Gospodarczego w Krakowie pod nr 0000619630, NIP 6793129162 poprzez wdrożony system zarządzania jakością (zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10) realizuje niniejszą politykę systemu zarządzania jakością w zakresie:

69.20.Z – działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.60.Z – działalność wspomagająca edukację.

Spółka AUDITPLUS SOLUTIONS sp. z o.o realizuje postawione cele biznesowe (w tym politykę systemu zarządzania jakością) poprzez przyjęte zasady systemu:

określamy indywidualne wymagania klientów, przygotowujemy oferty dedykowane na podstawie przeprowadzonych badań potrzeb klienta, udzielamy pomocy w wyborze najlepszych dla nich rozwiązań a także rzetelnie i sumiennie realizujemy zlecone nam zadania;
badamy zadowolenie naszych klientów oraz wdrażamy ulepszenia, które pozwalają podnosić poziom ich zadowolenia;
zachowujemy pełną poufność danych, które zostały wymienione w całym procesie około-usługowym, a także po zakończeniu współpracy;
powiększamy zakres oferowanych usług, wdrażamy nowe oferty szkoleniowe oraz wspieramy naszych klientów w działalności;
współpracujemy wyłącznie z wiarygodnymi oraz sprawdzonymi ekspertami, tworząc z nimi relacje partnerskie;
ciągle doskonalimy umiejętności oraz poszerzamy wiedzę naszych pracowników a także kształtujemy ich świadomość odpowiedzialności za oferowane przez nas usługi;
stale ulepszamy skuteczność naszego systemu zarządzania jakością i działania naszej firmy.

Założenia ww. Polityki stanowią nasze zobowiązanie wobec Klientów oraz są znane i przestrzegane przez Kierownictwo i wszystkich pracowników Akademii Praktyki – AUDITPLUS SOLUTIONS sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Monika Iwaniec
AUDITPLUS SOLUTIONS sp. z o.o.

Kraków, 1 czerwca 2020 r.