Referencje – Dyrekcja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej NINA

Dyplom uznania na 15 lecie NZOZ: Chcemy wyrazić uznanie dla współpracy z Panią Moniką Iwaniec ? za wzorową pracę, fachowość i poświęcenie.