Oferta dla firm

Chcesz zmotywować swoich pracowników?
Zapewnić im wzrost kluczowych kompetencji oraz rozwój osobisty?
Szkolenia wewnętrzne są jedną z najbardziej cenionych form motywacji i rozwoju kadry.

Skupiamy się na wiedzy oraz narzędziach, które w PRAKTYCZNY SPOSÓB wspierają naszych klientów, realnie wpływając na zmianę ich biznesów.

Practice makes perfect

Przykłady zrealizowanych szkoleń wewnętrznych:

Profesjonalna analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych – warsztaty.
Analiza kredytowa.
Pierwsza ocena klienta – podejście od strony sprzedaży.

Szkolenie podatkowe.

Motywowanie pracowników.
Budowanie strategii działalności firmy.

Metody wczesnego ostrzegania przed kryzysem/upadłością firmy
Jak zbudować efektywną siatkę płac w powiązania z wynikami handlowców/pracowników
Finanse dla niefinansistów
Efektywny system ocen pracowniczych – studium przypadku
Ocena wiarygodności kontrahenta na podstawie analizy sprawozdań finansowych
Zarządzanie rentownością firmy
Rachunek kosztów Activity Based Costing
Audyt i kontrola wewnętrzna
Elementy przywództwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Jak radzić sobie z ?wypaleniem? pracowników
Coaching indywidualny jako podstawa rozwoju kompetencji
Aktywne pozyskiwanie klientów oraz zarządzanie relacjami
Akademia Profesjonalnej Obsługi Klienta
Akademia Przedstawiciela Handlowego
Sprzedaż przez telefon
Rekrutacja handlowców
Obsługa i kontakt posprzedażowy
Zarządzanie strategiczne dla szefów zespołów handlowych
Nowoczesne techniki sprzedaży
Elastyczne formy zatrudnienia wg Kodeksu Pracy
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i spraw kadrowych
Jak zbudować skuteczny dział HR w firmie
Zarządzanie sobą w obliczu kryzysu wartości oraz presji czasowej w realizacji priorytetów