Referencje – Uczestnik szkolenia Anna Dębowska

Wszystkie tematy szkolenia, w których uczestniczyłam, przyczyniły się do szerszego spojrzenia i zastosowania nowych metod pracy z działem handlowym. Tylko właściwe i nowoczesne zarządzanie działem sprzedaży przyniesie firmie korzyści. Zdobyta wiedza i umiejętności zostaną przeze mnie w pełni wykorzystane dla unowocześnienia pracy w mojej firmie.