Audyt zagrożeń prawnych i podatkowych w firmie – wyzwania 2021 roku – Konferencja Białka 09 – 10 X 2021

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE I PODATKOWE TWOJEGO BIZNESU !

Szczegółowy Program Konferencji

 1. Podstawy prawa cywilnego w obrocie gospodarczym
  • Czynności prawne: oświadczenie woli i jego błędy; forma i rodzaje czynności prawnych
  • Przedawnienie roszczeń i jego konsekwencje. Terminy i sposoby liczenia, terminy przedawnienia
  • Podstawy prawa zobowiązań: jak powstają zobowiązania; wierzytelność, dług i odpowiedzialność; skutki niewykonania zobowiązań
  • Złe długi w prawie podatkowym (PIT, CIT, VAT)
 2. Umowy w obrocie gospodarczym
  • Pojęcie i rodzaje umów oraz podstawowe elementy
  • Zasada swobody umów i jej ograniczenia
  • Zabezpieczenia umowne (kary umowne, hipoteka, zastawy, weksel i inne)
  • Przykładowe typy umów w obrocie gospodarczym – na co zwrócić uwagę, najczęstsze błędy (umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa cesji, dzierżawy)
  • Umowa w prawie pracy – istotne obszary uregulowań oraz ryzyka
 3. Odpowiedzialność Członków Zarządu za działania Spółki i Programy Compliance
  • Rola Zarządu, podstawy powołania i odwołania
  • Podstawy odpowiedzialności: cywilna, karna, podmiotów zbiorowych (i inne..)
  • Bezskuteczność egzekucji wobec spółki a odpowiedzialność członków zarządu
  • Należyta staranność w prawie podatkowym (CIT, VAT, WN)
  • Compliance i możliwości ograniczania odpowiedzialności
 4. Podstawy prawa handlowego istotne dla przedsiębiorców
  • Podstawowe pojęcia – przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, firma
  • Znak towarowy a firma – jak zabezpieczyć
  • Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorców – osoby fizyczne, spółki handlowe osobowe, spółki handlowe kapitałowe (w szczególności spółka z o.o. komandytowa)
  • Podstawowe zasady tzw. ładu korporacyjnego: uchwały, pełnomocnictwa, obieg i zasady podpisywania umów i innych dokumentów
  • Obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg i innej dokumentacji finansowej – jak właściwe zorganizować finanse firmy ?
 5. Kontrole przedsiębiorców oraz nowy model współpracy z organami podatkowymi
  • Podstawowe rodzaje kontroli – kto może się „pojawić” w firmie i na jakich zasadach
  • Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w trakcie kontroli (w tym procedury na wypadek przeszukania)
  • Nowy model współpracy z organami podatkami – zarys monitoringu horyzontalnego
 6. Postępowania sądowo-administracyjne
  • Rodzaje postępowań (cywilne, administracyjne, pracownicze, gospodarcze, karne)
  • Wymogi pism procesowych – formalne i dobre praktyki

Zapisy na szkolenie

Audyt zagrożeń prawnych i podatkowych w firmie – wyzwania 2021 roku – Konferencja Białka 05 – 06 VI 2021

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE I PODATKOWE TWOJEGO BIZNESU !

Szczegółowy Program Konferencji

 1. Podstawy prawa cywilnego w obrocie gospodarczym
  • Czynności prawne: oświadczenie woli i jego błędy; forma i rodzaje czynności prawnych
  • Przedawnienie roszczeń i jego konsekwencje. Terminy i sposoby liczenia, terminy przedawnienia
  • Podstawy prawa zobowiązań: jak powstają zobowiązania; wierzytelność, dług i odpowiedzialność; skutki niewykonania zobowiązań
  • Złe długi w prawie podatkowym (PIT, CIT, VAT)
 2. Umowy w obrocie gospodarczym
  • Pojęcie i rodzaje umów oraz podstawowe elementy
  • Zasada swobody umów i jej ograniczenia
  • Zabezpieczenia umowne (kary umowne, hipoteka, zastawy, weksel i inne)
  • Przykładowe typy umów w obrocie gospodarczym – na co zwrócić uwagę, najczęstsze błędy (umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa cesji, dzierżawy)
  • Umowa w prawie pracy – istotne obszary uregulowań oraz ryzyka
 3. Odpowiedzialność Członków Zarządu za działania Spółki i Programy Compliance
  • Rola Zarządu, podstawy powołania i odwołania
  • Podstawy odpowiedzialności: cywilna, karna, podmiotów zbiorowych (i inne..)
  • Bezskuteczność egzekucji wobec spółki a odpowiedzialność członków zarządu
  • Należyta staranność w prawie podatkowym (CIT, VAT, WN)
  • Compliance i możliwości ograniczania odpowiedzialności
 4. Podstawy prawa handlowego istotne dla przedsiębiorców
  • Podstawowe pojęcia – przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, firma
  • Znak towarowy a firma – jak zabezpieczyć
  • Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorców – osoby fizyczne, spółki handlowe osobowe, spółki handlowe kapitałowe (w szczególności spółka z o.o. komandytowa)
  • Podstawowe zasady tzw. ładu korporacyjnego: uchwały, pełnomocnictwa, obieg i zasady podpisywania umów i innych dokumentów
  • Obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg i innej dokumentacji finansowej – jak właściwe zorganizować finanse firmy ?
 5. Kontrole przedsiębiorców oraz nowy model współpracy z organami podatkowymi
  • Podstawowe rodzaje kontroli – kto może się „pojawić” w firmie i na jakich zasadach
  • Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w trakcie kontroli (w tym procedury na wypadek przeszukania)
  • Nowy model współpracy z organami podatkami – zarys monitoringu horyzontalnego
 6. Postępowania sądowo-administracyjne
  • Rodzaje postępowań (cywilne, administracyjne, pracownicze, gospodarcze, karne)
  • Wymogi pism procesowych – formalne i dobre praktyki

Zapisy na szkolenie

Nowa oferta – wdrożenie usługi „niezależnej funkcji audytu podatkowego”

Szanowni Państwo,

Zarządzanie przedsiębiorstwem w dzisiejszych czasach wymaga od menedżerów szerokiej wiedzy nie tylko o rynku (klienci, konkurencja), ale również o sytuacji wewnątrz firmy. Od doradców i menedżerów finansowych oczekuje się rzetelnej informacji o stanie finansów firmy, od prawników – prawidłowości postępowania w kontekście kluczowych czynników prowadzonego biznesu. Przed jakimi wyzwaniami – po ostatnich zmianach w prawie – stoją Właściciele firm? Udziałowcy? Członkowie zarządów? Dyrektorzy finansowi, Księgowi, Prawnicy?

Jak zapewnić bezpieczeństwo i spójność podejmowanych działań biznesowych?
Jak ograniczyć ryzyka prawne, podatkowe, gospodarcze, wizerunkowe i pracownicze? Jakie mechanizmy są skuteczne?

Zapraszamy do uzgodnienia terminu spotkania, podczas którego będziemy mogli zaproponować Państwu wyjątkową usługę:
Wdrożenie niezależnej funkcji audytu podatkowego

Zapraszamy do współpracy!

Monika Iwaniec – Ekspert w zakresie niezależnej funkcji audytu podatkowego
Prezes Zarządu
Biegły Rewident/Doradca Podatkowy/Audytor

Monitoring Horyzontalny oraz niezależna funkcja audytu podatkowego

W ramach Programu Monitoringu, Krajowa Administracja Skarbowa będzie prowadziła zindywidualizowaną obsługę dopasowaną do danego podatnika oraz dostosuje swój poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

Horyzontalny monitoring w przeciwieństwie do kontroli podatkowej nie stanowi nadzoru bezpośrednio nad prawidłowością realizacji obowiązków podatkowych, lecz stanowi nadzór nad mechanizmami wewnętrznymi u podatnika wdrożonymi przez niego w celu prawidłowego wykonywania obciążających go obowiązków podatkowych. Podatnik zasadniczo sam będzie przeprowadzał kontrolę własnego rozliczenia, a administracja skarbowa będzie nadzorować mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika.

Posiadając niezależną funkcję audytu podatkowego zyskujecie Państwo zapewnienie wdrożenia mechanizmów wewnętrznych, których to oczekuje Krajowa Administracja Skarbowa Ministerstwa Finansów, ocenia je pod kątem adekwatności, prawidłowości, odpowiedniości.

Pani Monika Iwaniec – Prezes Zarządu AUDITPLUS SOLUTIONS – współpracuje z Krajową Administracją Skarbową MF w zakresie projektu monitoringu horyzontalnego, narzędzi audytu podatkowego, szkoleń dla pracowników KAS.

[ZREALIZOWANE] Koncepcja programu rozwoju zawodowego pracowników – Warsztaty Zakopane 5 III 2020

Koncepcja programu rozwoju zawodowego pracowników

Szczegółowy Program Warsztatów

 1. Kultura firmy i jej wpływ na pracowników oraz kandydatów – jak badać kulturę organizacji?
 2. Postrzeganie firmy na rynku pracy – jakie czynniki odgrywają główną rolę?
 3. Mapa motywacji firmy
 4. Kultura dyscypliny
 5. Sposób rekrutacji – świadczy o kulturze firmy
 6. Wspieranie różnorodności – dlaczego budować na różnicach?
 7. MBTI – systemy oceny dopasowania – właściwy człowiek na właściwym miejscu
 8. Zarządzanie talentami – jak zatrzymać wartościowych pracowników
 9. Przywództwo XXI wieku
 10. Rozwój przywództwa – lider – autorytet
 11. Procesy personalne
 12. Deficyt lojalności? Czy zmiana potrzeb społecznych?
 13. Moja Firma organizacją „uczącą się”
 14. Systemy compliance
 15. Co zadecyduje o sukcesie (lub o porażce!) liderów polskich firm w ciągu najbliższych lat?
 16. Z jakich narzędzi korzystać?

Podsumowanie i dyskusja
Zakończenie warsztatów

[ZREALIZOWANE] Silne przywództwo w XXI wieku szansą na sukces zawodowy oraz wzrost wartości firmy – Warsztaty Zakopane 27 II 2020

Warsztaty przywództwa – Silne przywództwo w XXI wieku szansą na sukces zawodowy oraz wzrost wartości firmy

Przywództwo to sztuka podejmowania trudnych decyzji, budowania systemów wartości i rozwiązywania sprzeczności między różnymi celami biznesowymi i osobistymi.

Szczegółowy Program Warsztatów

 1. Przywództwo XXI wieku
 2. Przywództwo na poziomie 5
 3. Zasada Jeża
 4. Kultura dyscypliny
 5. Technologiczne turbodoładowanie
 6. Koło zamachowe i spirala klęski
 7. Jaki model przywództwa ułatwia poprawienie wyników firmy działającej na wysoce konkurencyjnych rynkach?
 8. Strategie podejmowania trudnych decyzji
 9. Czy mam cechy przywódcy?
 10. Automotywacja i budowa autorytetu? Jak to robić?
 11. Jakich technik używać, by zwiększać skuteczność działania w coraz bardziej wymagających warunkach rynkowych?
 12. Co zadecyduje o sukcesie (lub o porażce!) liderów polskich firm w ciągu najbliższych 5 lat?
 13. Jakie wymagania musi stawiać sobie lider przyszłości
 14. Przyszłość lidera gwarancją jego sukcesu lub porażki w przyszłości

Poznaj odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Z jakich wartości korzystają najlepsi liderzy?
 2. Dlaczego intuicja menedżerska nie pomaga w podejmowaniu trudnych decyzji, a często wręcz je utrudnia?
 3. Dlaczego analiza kosztów i zysków zawodzi w kontekście trudnych decyzji? Z jakich narzędzi korzystać?
 4. Jakie są symptomy wczesnego ostrzegania przed kryzysem osobowości, a jakie przed kryzysem w firmie?

Podsumowanie i dyskusja
Zakończenie warsztatów