Nowa oferta – wdrożenie usługi ?niezależnej funkcji audytu podatkowego?

Szanowni Państwo,

Zarządzanie przedsiębiorstwem w dzisiejszych czasach wymaga od menedżerów szerokiej wiedzy nie tylko o rynku (klienci, konkurencja), ale również o sytuacji wewnątrz firmy. Od doradców i menedżerów finansowych oczekuje się rzetelnej informacji o stanie finansów firmy, od prawników ? prawidłowości postępowania w kontekście kluczowych czynników prowadzonego biznesu. Przed jakimi wyzwaniami – po ostatnich zmianach w prawie – stoją Właściciele firm? Udziałowcy? Członkowie zarządów? Dyrektorzy finansowi, Księgowi, Prawnicy?

Jak zapewnić bezpieczeństwo i spójność podejmowanych działań biznesowych?
Jak ograniczyć ryzyka prawne, podatkowe, gospodarcze, wizerunkowe i pracownicze? Jakie mechanizmy są skuteczne?

Zapraszamy do uzgodnienia terminu spotkania, podczas którego będziemy mogli zaproponować Państwu wyjątkową usługę:
Wdrożenie niezależnej funkcji audytu podatkowego

Zapraszamy do współpracy!

Monika Iwaniec ? Ekspert w zakresie niezależnej funkcji audytu podatkowego
Prezes Zarządu
Biegły Rewident/Doradca Podatkowy/Audytor

Monitoring Horyzontalny oraz niezależna funkcja audytu podatkowego

W ramach Programu Monitoringu, Krajowa Administracja Skarbowa będzie prowadziła zindywidualizowaną obsługę dopasowaną do danego podatnika oraz dostosuje swój poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

Horyzontalny monitoring w przeciwieństwie do kontroli podatkowej nie stanowi nadzoru bezpośrednio nad prawidłowością realizacji obowiązków podatkowych, lecz stanowi nadzór nad mechanizmami wewnętrznymi u podatnika wdrożonymi przez niego w celu prawidłowego wykonywania obciążających go obowiązków podatkowych. Podatnik zasadniczo sam będzie przeprowadzał kontrolę własnego rozliczenia, a administracja skarbowa będzie nadzorować mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika.

Posiadając niezależną funkcję audytu podatkowego zyskujecie Państwo zapewnienie wdrożenia mechanizmów wewnętrznych, których to oczekuje Krajowa Administracja Skarbowa Ministerstwa Finansów, ocenia je pod kątem adekwatności, prawidłowości, odpowiedniości.

Pani Monika Iwaniec ? Prezes Zarządu AUDITPLUS SOLUTIONS ? współpracuje z Krajową Administracją Skarbową MF w zakresie projektu monitoringu horyzontalnego, narzędzi audytu podatkowego, szkoleń dla pracowników KAS.