Usługi doradcze

statki

 

AKADEMIA PRAKTYKI współpracuje z ponad 100 osobową grupą specjalistów i ekspertów, których codzienna praca polega na wspieraniu oraz doradzaniu klientom.

 

Poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów wspieramy, dajemy poczucie bezpieczeństwa oraz ochrony przed ryzykami jednocześnie wskazując na szanse oraz możliwości rozwoju.

 

Bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu jest naszym celem, kreującym wizję naszej pracy i powołanie.

 
 

Indywidualne podejście do klienta oznacza dla nas uważne dopasowanie: narzędzi, zespołu i procedur do realizowanego projektu. Wskazujemy na szanse i ryzyka odwołując się do najlepszych praktyk.

 

 

  Oferujemy usługi doradcze w zakresie:
0 compliance (m.in.: analiza ryzyk compliance, opracowanie systemu zarządzania zgodnością CMS, jego wdrożenie i ewaluacja, opracowanie polityki compliance oraz dokumentacji CMS, pomoc w zapewnieniu zgodności z normami ISO m.in.: 37001, 37002, wzmacnianie kultury compliance)
2 doradztwo biznesowe (m.in.: sporządzanie biznes planów, pomoc w przygotowaniu dokumentacji SSE, analiza oraz programy naprawcze w zakresie strategii i rozwoju firm, wsparcie i budowanie działów księgowych oraz HR)
3 doradztwo optymalizacyjne (m.in: systemy raportingu wewnętrznego, budżetowanie, analizy opłacalności inwestycji, implementacja IFRS-MSR/MSSF), optymalizacja kosztów zakupów, procesów oraz obciążeń publiczno-prawnych)
4 doradztwo personalne (m.in.: procesy rekrutacyjne, wsparcie działów HR w tym przygotowanie dokumentacji pracowniczej, przygotowanie modelów kompetencji, programy restrukturyzacyjne, programy motywacyjne)
1 kompleksowe doradztwo podatkowe, w tym również optymalizacja obciążeń podatkowych
0 usług doradczych i atestacyjnych (m.in.: wycena przedsiębiorstwa, analizy due diligence, przygotowanie projektów emisyjnych, fuzje i przejęcia)