Audyt zagrożeń prawnych i podatkowych w firmie – wyzwania 2021 roku – Konferencja Białka 05 – 06 VI 2021

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE I PODATKOWE TWOJEGO BIZNESU !

Szczegółowy Program Konferencji

 1. Podstawy prawa cywilnego w obrocie gospodarczym
  • Czynności prawne: oświadczenie woli i jego błędy; forma i rodzaje czynności prawnych
  • Przedawnienie roszczeń i jego konsekwencje. Terminy i sposoby liczenia, terminy przedawnienia
  • Podstawy prawa zobowiązań: jak powstają zobowiązania; wierzytelność, dług i odpowiedzialność; skutki niewykonania zobowiązań
  • Złe długi w prawie podatkowym (PIT, CIT, VAT)
 2. Umowy w obrocie gospodarczym
  • Pojęcie i rodzaje umów oraz podstawowe elementy
  • Zasada swobody umów i jej ograniczenia
  • Zabezpieczenia umowne (kary umowne, hipoteka, zastawy, weksel i inne)
  • Przykładowe typy umów w obrocie gospodarczym – na co zwrócić uwagę, najczęstsze błędy (umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa cesji, dzierżawy)
  • Umowa w prawie pracy – istotne obszary uregulowań oraz ryzyka
 3. Odpowiedzialność Członków Zarządu za działania Spółki i Programy Compliance
  • Rola Zarządu, podstawy powołania i odwołania
  • Podstawy odpowiedzialności: cywilna, karna, podmiotów zbiorowych (i inne..)
  • Bezskuteczność egzekucji wobec spółki a odpowiedzialność członków zarządu
  • Należyta staranność w prawie podatkowym (CIT, VAT, WN)
  • Compliance i możliwości ograniczania odpowiedzialności
 4. Podstawy prawa handlowego istotne dla przedsiębiorców
  • Podstawowe pojęcia – przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, firma
  • Znak towarowy a firma – jak zabezpieczyć
  • Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorców – osoby fizyczne, spółki handlowe osobowe, spółki handlowe kapitałowe (w szczególności spółka z o.o. komandytowa)
  • Podstawowe zasady tzw. ładu korporacyjnego: uchwały, pełnomocnictwa, obieg i zasady podpisywania umów i innych dokumentów
  • Obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg i innej dokumentacji finansowej – jak właściwe zorganizować finanse firmy ?
 5. Kontrole przedsiębiorców oraz nowy model współpracy z organami podatkowymi
  • Podstawowe rodzaje kontroli – kto może się „pojawić” w firmie i na jakich zasadach
  • Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w trakcie kontroli (w tym procedury na wypadek przeszukania)
  • Nowy model współpracy z organami podatkami – zarys monitoringu horyzontalnego
 6. Postępowania sądowo-administracyjne
  • Rodzaje postępowań (cywilne, administracyjne, pracownicze, gospodarcze, karne)
  • Wymogi pism procesowych – formalne i dobre praktyki

Zapisy na szkolenie