Strategie ponadprzeciętnego rozwoju firm

Dobre funkcjonowanie firmy nie może istnieć bez jej rozwoju. Zmieniające się trendy i konsumenci wymagają coraz to nowych rzeczy czy usług. Funkcjonowanie firm opiera się na ciągłych zmianach, które mają za zadanie udoskonalić i przyspieszyć działania oraz przystosować się do potrzeb konsumentów. Jest wiele strategii rozwoju, dzięki którym firma ma możliwość osiągania wyznaczonych sobie celów. Między innymi:


  1. Radykalne zwiększenie efektywności wykorzystania aktywów firmy. Dla wielu firm najważniejszym z kluczowych mierników jest zwrot z aktywów. Ten sposób myślenia zakłada, że firma powinna osiągnąć przyrost wartości dodanej, a w najgorszym razie zadbać o zwrot z aktywów zamrożonych w środkach trwałych.
  2. Zwiększenie osobistej produktywności klientów np. podzielenie kas w sklepach na ?do dziesięciu produktów? i bez ograniczeń. Rezygnacja z poleceń podczas próby kontaktu z centrum usług telefonicznych. Uwolnienie konsumentów od skomplikowanych, niepotrzebnych procedur zwiększy ich zadowolenie, za co odpłacą nam się wdzięcznością i lojalnością.
  3. Pomoc klientowi przy przyspieszeniu obrotu środkami pieniężnymi. Jeśli firmie uda się pomóc klientom zwiększyć rentowność i wydajność ich działalności, najlepszym rozwiązaniem stanie się dla nich częstsze korzystanie z jej usług.
  4. Gruntowne przewartościowanie kluczowych mierników tak, żeby klienci wiedzieli za co płacą. Można również uruchomić stronę WWW która wyposażona będzie w program do elektronicznego handlu. Jednocześnie poprzez takie działania, stworzenie bariery dla konkurentów.
  5. Zmiany dotyczące jednostki oferty. Takie zmiany są bardzo korzystne, ponieważ bardzo często jest ona zaskoczeniem dla konkurencji. Zanim się zorientują, że firma wprowadziła coś nowego, produkt potrafi pozostać nieskopiowany na rynku przez kilka miesięcy. Można również wprowadzić sprzedaż kombinacji produktów i usług lub nawet samych usług, a nie tylko produktów. Jeżeli oferta dla klienta zawiera różne produkty czy usługi za jedna cenę, staje się ona bardziej atrakcyjna. Zazwyczaj takie rozwiązanie jest tańsze, niż kupowanie wszystkiego osobno, a za tym idzie zadowolenie klientów, którzy będą chcieli wracać.
  6. Uwolnienie klientów od nadmiernych nakładów inwestycyjnych. Pomoc klientowi w zmniejszeniu kapitałochłonności jego działalności lub w zwiększeniu efektywności wykorzystywania aktywów. Takie działania sprawią, że zwiększy się lojalność klientów wobec firmy.
  7. Przyspieszenie przepływu środków pieniężnych u siebie lub/i u klienta. W niektórych branżach firmy mogą znacząco zwiększyć tempo wzrostu, znajdując sposób na istotne przyspieszenie wykonywanych operacji. Im szybszy jest przepływ środków pieniężnych, tym mniejsze jest zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i tym większe są możliwości efektywnego wykorzystania aktywów.
  8. Usprawnianie działania firmy np. poprzez optymalizację dostaw, zmianę jednostki miary. Jeżeli jest możliwość poprawy działania jakiegoś sektora w firmie, to trzeba ją wykorzystać, ponieważ znacznie wpłynie na prędkość realizacji usług oferowanych klientowi, który zadowolony z szybkiej realizacji zamówienia będzie lojalnie powracał do naszej firmy.