Klauzula informacyjna

Stosując się do wymogu wskazanego w art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: Rozporządzenie), niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka AUDITPLUS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Myśliwska 57/5e, z którą możesz się skontaktować: za pośrednictwem poczty elektronicznej ? erodo@akademiapraktyki.pl, pod nr telefonu ? 12 357 77 07
 2. Spółka AUDITPLUS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako administrator Pani/Pana danych osobowych, przetwarzać będzie następujące kategorie danych:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu,
  4. W przypadku żądania wystawienia faktury: dane adresowe firmy, nazwa, NIP

  Wyżej wskazane kategorie danych osobowych przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie wyrażonych zgód.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od momentu pozyskania stosownej zgody.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Kontakt

Kontakt do administratora ochrony danych osobowych w Akademii Praktyki ? AUDITPLUS SOLUTIONS sp. z o.o.:

erodo@akademiapraktyki.pl

Adres pocztowy

Administrator Ochrony Danych Osobowych,
AUDITPLUS SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 57/5e,
30-718 Kraków