Referencje – Prezes zarządu firmy budowlanej

Monika. Ona była dla mnie inspiracją do podnoszenia swoich kwalifikacji. To ona sprawiła, że ta dziewczyna po szkole zawodowej, którą 15 lat temu przyjmowała do pracy, zdała maturę, skończyła studia, nauczyła się języka angielskiego, a obecnie zarządza firmą. Dla wielu to standard, ale dla mnie sukces, przykład dla moich dzieci, a bez Moniki i jej rad moje życie byłoby takie jak to sprzed 15 lat.

? prezes zarządu firmy budowlanej