Referencje – Total Expert

Pani Monika Iwaniec przeprowadziła szereg szkoleń otwartych w naszej firmie, m.in. Kadry i płace, Specjalista HR, Podatki w firmie, Biuro Zarządu Spółki, szkolenia księgowe. Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny, z dużą starannością o jakość prowadzonych warsztatów. Poziom merytoryczny oraz forma przeprowadzonych szkoleń zostały ocenione bardzo pozytywnie przez uczestników. Prowadząca szkolenia w sposób przystępny i logiczny przekazywała wiedzę teoretyczną jak i praktyczną uczestnikom. Uczestnicy podkreślili szczególne doświadczenie praktyczne. Trafne metody szkoleniowe oraz bardzo dobry kontakt z uczestnikami spotkań skutkowały wysoką efektywnością tychże szkoleń. Firma Total Expert rekomenduje Panią Monikę Iwaniec jako rzetelnego partnera i trenera.