Referencje – Uczestnik szkolenia Jadwiga Kos

Nabyłam wiedzę nt. skutecznych metod zarządzania, analizy wielkości finansowych, wypracowania właściwej własnej postawy co umożliwia wzrost efektywności sprzedaży.