Finansowe

Audyt zagrożeń prawnych i podatkowych w firmie – wyzwania 2024 roku

05.06.2024
Białka Tatrzańska
9:00

Opis i cel szkolenia:

Kluczowe tematy konferencji
Bezpieczeństwo prawne ? z perspektywy bezwzględnych elementów biznesu, dla ograniczenia ryzyk
?Członek zarządu wobec KORPORACJI, ładu korporacyjnego, wspólników i pozostałych członków zarządu, Zmiany KPC (od 7.11) dotyczące członków zarządu oraz wspólników spółek
?Regulacje i praktyki dotyczące różnych form prowadzenia biznesu ? zalety, wady, ryzyka
?Monitoring horyzontalny ? nowość w Ordynacji Podatkowej ? Nowy model kontroli czy sposób współpracy z organami podatkowymi?
?Systemy compliance ? zwiększająca się rola
?Zabezpieczenia oraz złe długi
?Umowy w obrocie gospodarczym
?Minimalizacja ryzyka w biznesie ? główne obszary sukcesu
?Split payment i biała lista ? wykorzystaj na własną korzyść

Korzyści ze szkolenia:

- otrzymujesz doradztwo ekspertów z interdyscyplinarną wiedzą i unikalnym zestawie kompetencji - podatki, finanse, prawo, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami biznesowymi oraz coaching i mentoring
- zwiększysz wiarygodność i jakość sprawozdania finansowego
- odkryjesz zasoby oraz podniesiesz poziom kluczowych kompetencji pracowników
- usprawnisz systemy kontroli sprawozdawczości i procesów wewnętrznych
- ograniczysz ryzyko
- zbudujesz wizerunek oraz wartość firmy
- zoptymalizujesz zobowiązania podatkowe oraz zachodzące procesy biznesowe
- otrzymasz bieżące informacje o zmianach w prawie handlowym, podatkowym, prawie pracy.
- zobaczysz więcej możliwości dla swojego biznesu oraz otrzymasz potrzebne wsparcie

Do kogo oferujemy ofertę?

Właściciele firm. Udziałowcy. Członkowie zarządów. Dyrektorzy Finansowi. Księgowi, Prawnicy.

Metodologia:

Seminarium

Program szkolenia:

Dzień pierwszy 05.06.2024 r.

1. Podstawy prawa cywilnego w obrocie gospodarczym
? Czynności prawne: oświadczenie woli i jego błędy; forma i rodzaje czynności prawnych
? Przedawnienie roszczeń i jego konsekwencje. Terminy i sposoby liczenia, terminy przedawnienia
? Podstawy prawa zobowiązań: jak powstają zobowiązania; wierzytelność, dług i odpowiedzialność; skutki niewykonania zobowiązań
? Złe długi w prawie podatkowym (PIT, CIT, VAT)
2. Umowy w obrocie gospodarczym
? Pojęcie i rodzaje umów oraz podstawowe elementy
? Zasada swobody umów i jej ograniczenia
? Zabezpieczenia umowne (kary umowne, hipoteka, zastawy, weksel i inne)
? Przykładowe typy umów w obrocie gospodarczym ? na co zwrócić uwagę, najczęstsze błędy (umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa cesji, dzierżawy)
? Umowa w prawie pracy ? istotne obszary uregulowań oraz ryzyka
3. Odpowiedzialność Członków Zarządu za działania Spółki i Programy Compliance
? Rola Zarządu, podstawy powołania i odwołania
? Podstawy odpowiedzialności: cywilna, karna, podmiotów zbiorowych (i inne..)
? Bezskuteczność egzekucji wobec spółki a odpowiedzialność członków zarządu
? Należyta staranność w prawie podatkowym (CIT, VAT, WN)
? Compliance i możliwości ograniczania odpowiedzialności

Dzień drugi 06.06.2024 r.

4. Podstawy prawa handlowego istotne dla przedsiębiorców
? Podstawowe pojęcia ? przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, firma
? Znak towarowy a firma ? jak zabezpieczyć
? Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorców ? osoby fizyczne, spółki handlowe osobowe, spółki handlowe kapitałowe (w szczególności spółka z o.o. komandytowa)
? Podstawowe zasady tzw. ładu korporacyjnego: uchwały, pełnomocnictwa, obieg i zasady podpisywania umów i innych dokumentów
? Obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg i innej dokumentacji finansowej ? jak właściwe zorganizować finanse firmy ?
5. Kontrole przedsiębiorców oraz nowy model współpracy z organami podatkowymi
? Podstawowe rodzaje kontroli ? kto może się ?pojawić? w firmie i na jakich zasadach
? Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w trakcie kontroli (w tym procedury na wypadek przeszukania)
? Nowy model współpracy z organami podatkami ? zarys monitoringu horyzontalnego
6. Postępowania sądowo-administracyjne
? Rodzaje postępowań (cywilne, administracyjne, pracownicze, gospodarcze, karne)
? Wymogi pism procesowych ? formalne i dobre praktyki

Mogą Cię jeszcze zainteresować szkolenia:

Audyt zagrożeń prawnych i podatkowych w firmie

Białka Tatrzańska, 09 - 10.10.2024