Audyt zagrożeń prawnych i podatkowych w firmie – wyzwania 2024 roku – Konferencja Białka 09 – 10 X 2024

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE I PODATKOWE TWOJEGO BIZNESU !

Szczegółowy Program Konferencji

 1. Podstawy prawa cywilnego w obrocie gospodarczym
  ? Czynności prawne: oświadczenie woli i jego błędy; forma i rodzaje czynności prawnych
  ? Przedawnienie roszczeń i jego konsekwencje. Terminy i sposoby liczenia, terminy przedawnienia
  ? Podstawy prawa zobowiązań: jak powstają zobowiązania; wierzytelność, dług i odpowiedzialność; skutki niewykonania zobowiązań
  ? Złe długi w prawie podatkowym (PIT, CIT, VAT)
 2. Umowy w obrocie gospodarczym
  ? Pojęcie i rodzaje umów oraz podstawowe elementy
  ? Zasada swobody umów i jej ograniczenia
  ? Zabezpieczenia umowne (kary umowne, hipoteka, zastawy, weksel i inne)
  ? Przykładowe typy umów w obrocie gospodarczym ? na co zwrócić uwagę, najczęstsze błędy (umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa cesji, dzierżawy)
  ? Umowa w prawie pracy ? istotne obszary uregulowań oraz ryzyka
 3. Odpowiedzialność Członków Zarządu za działania Spółki i Programy Compliance
  ? Rola Zarządu, podstawy powołania i odwołania
  ? Podstawy odpowiedzialności: cywilna, karna, podmiotów zbiorowych (i inne..)
  ? Bezskuteczność egzekucji wobec spółki a odpowiedzialność członków zarządu
  ? Należyta staranność w prawie podatkowym (CIT, VAT, WN)
  ? Compliance i możliwości ograniczania odpowiedzialności
 4. Podstawy prawa handlowego istotne dla przedsiębiorców
  ? Podstawowe pojęcia ? przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, firma
  ? Znak towarowy a firma ? jak zabezpieczyć
  ? Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorców ? osoby fizyczne, spółki handlowe osobowe, spółki handlowe kapitałowe (w szczególności spółka z o.o. komandytowa)
  ? Podstawowe zasady tzw. ładu korporacyjnego: uchwały, pełnomocnictwa, obieg i zasady podpisywania umów i innych dokumentów
  ? Obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg i innej dokumentacji finansowej ? jak właściwe zorganizować finanse firmy ?
 5. Kontrole przedsiębiorców oraz nowy model współpracy z organami podatkowymi
  ? Podstawowe rodzaje kontroli ? kto może się ?pojawić? w firmie i na jakich zasadach
  ? Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w trakcie kontroli (w tym procedury na wypadek przeszukania)
  ? Nowy model współpracy z organami podatkami ? zarys monitoringu horyzontalnego
 6. Postępowania sądowo-administracyjne
  ? Rodzaje postępowań (cywilne, administracyjne, pracownicze, gospodarcze, karne)
  ? Wymogi pism procesowych ? formalne i dobre praktyki

Zapisy na szkolenie

Audyt zagrożeń prawnych i podatkowych w firmie – wyzwania 2024 roku – Konferencja Białka 05 – 06 VI 2024

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE I PODATKOWE TWOJEGO BIZNESU !

Szczegółowy Program Konferencji

 1. Podstawy prawa cywilnego w obrocie gospodarczym
  ? Czynności prawne: oświadczenie woli i jego błędy; forma i rodzaje czynności prawnych
  ? Przedawnienie roszczeń i jego konsekwencje. Terminy i sposoby liczenia, terminy przedawnienia
  ? Podstawy prawa zobowiązań: jak powstają zobowiązania; wierzytelność, dług i odpowiedzialność; skutki niewykonania zobowiązań
  ? Złe długi w prawie podatkowym (PIT, CIT, VAT)
 2. Umowy w obrocie gospodarczym
  ? Pojęcie i rodzaje umów oraz podstawowe elementy
  ? Zasada swobody umów i jej ograniczenia
  ? Zabezpieczenia umowne (kary umowne, hipoteka, zastawy, weksel i inne)
  ? Przykładowe typy umów w obrocie gospodarczym ? na co zwrócić uwagę, najczęstsze błędy (umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa cesji, dzierżawy)
  ? Umowa w prawie pracy ? istotne obszary uregulowań oraz ryzyka
 3. Odpowiedzialność Członków Zarządu za działania Spółki i Programy Compliance
  ? Rola Zarządu, podstawy powołania i odwołania
  ? Podstawy odpowiedzialności: cywilna, karna, podmiotów zbiorowych (i inne..)
  ? Bezskuteczność egzekucji wobec spółki a odpowiedzialność członków zarządu
  ? Należyta staranność w prawie podatkowym (CIT, VAT, WN)
  ? Compliance i możliwości ograniczania odpowiedzialności
 4. Podstawy prawa handlowego istotne dla przedsiębiorców
  ? Podstawowe pojęcia ? przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, firma
  ? Znak towarowy a firma ? jak zabezpieczyć
  ? Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorców ? osoby fizyczne, spółki handlowe osobowe, spółki handlowe kapitałowe (w szczególności spółka z o.o. komandytowa)
  ? Podstawowe zasady tzw. ładu korporacyjnego: uchwały, pełnomocnictwa, obieg i zasady podpisywania umów i innych dokumentów
  ? Obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg i innej dokumentacji finansowej ? jak właściwe zorganizować finanse firmy ?
 5. Kontrole przedsiębiorców oraz nowy model współpracy z organami podatkowymi
  ? Podstawowe rodzaje kontroli ? kto może się ?pojawić? w firmie i na jakich zasadach
  ? Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w trakcie kontroli (w tym procedury na wypadek przeszukania)
  ? Nowy model współpracy z organami podatkami ? zarys monitoringu horyzontalnego
 6. Postępowania sądowo-administracyjne
  ? Rodzaje postępowań (cywilne, administracyjne, pracownicze, gospodarcze, karne)
  ? Wymogi pism procesowych ? formalne i dobre praktyki

Zapisy na szkolenie

Nowa oferta – wdrożenie usługi ?niezależnej funkcji audytu podatkowego?

Szanowni Państwo,

Zarządzanie przedsiębiorstwem w dzisiejszych czasach wymaga od menedżerów szerokiej wiedzy nie tylko o rynku (klienci, konkurencja), ale również o sytuacji wewnątrz firmy. Od doradców i menedżerów finansowych oczekuje się rzetelnej informacji o stanie finansów firmy, od prawników ? prawidłowości postępowania w kontekście kluczowych czynników prowadzonego biznesu. Przed jakimi wyzwaniami – po ostatnich zmianach w prawie – stoją Właściciele firm? Udziałowcy? Członkowie zarządów? Dyrektorzy finansowi, Księgowi, Prawnicy?

Jak zapewnić bezpieczeństwo i spójność podejmowanych działań biznesowych?
Jak ograniczyć ryzyka prawne, podatkowe, gospodarcze, wizerunkowe i pracownicze? Jakie mechanizmy są skuteczne?

Zapraszamy do uzgodnienia terminu spotkania, podczas którego będziemy mogli zaproponować Państwu wyjątkową usługę:
Wdrożenie niezależnej funkcji audytu podatkowego

Zapraszamy do współpracy!

Monika Iwaniec ? Ekspert w zakresie niezależnej funkcji audytu podatkowego
Prezes Zarządu
Biegły Rewident/Doradca Podatkowy/Audytor

Monitoring Horyzontalny oraz niezależna funkcja audytu podatkowego

W ramach Programu Monitoringu, Krajowa Administracja Skarbowa będzie prowadziła zindywidualizowaną obsługę dopasowaną do danego podatnika oraz dostosuje swój poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

Horyzontalny monitoring w przeciwieństwie do kontroli podatkowej nie stanowi nadzoru bezpośrednio nad prawidłowością realizacji obowiązków podatkowych, lecz stanowi nadzór nad mechanizmami wewnętrznymi u podatnika wdrożonymi przez niego w celu prawidłowego wykonywania obciążających go obowiązków podatkowych. Podatnik zasadniczo sam będzie przeprowadzał kontrolę własnego rozliczenia, a administracja skarbowa będzie nadzorować mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika.

Posiadając niezależną funkcję audytu podatkowego zyskujecie Państwo zapewnienie wdrożenia mechanizmów wewnętrznych, których to oczekuje Krajowa Administracja Skarbowa Ministerstwa Finansów, ocenia je pod kątem adekwatności, prawidłowości, odpowiedniości.

Pani Monika Iwaniec ? Prezes Zarządu AUDITPLUS SOLUTIONS ? współpracuje z Krajową Administracją Skarbową MF w zakresie projektu monitoringu horyzontalnego, narzędzi audytu podatkowego, szkoleń dla pracowników KAS.